ایمونولوژی

Details
1,484 views
291 media

در حال مشاهده توسط سایرین

24:10
کلاس آناتومی سر و گردن دکتر حسن زاده دانشگاه علوم پزشکی بیرجند- احشا- جلسه هفتم- قسمت3- گوش- گوش داخلی (Head and neck anatomy(Ear - The inner ear))
Details
0 0
651 views
1:03
صداهای ریوی (Respirutory sound)
Details
0 0
388 views
4:53
آی یو دی چیست؟ (What is the IUD)
Details
0 0
305 views
2:25
همانندسازی دی ان ا(DNA replication)
Details
0 0
220 views

محبوب ترین ها

9:33
معرفی آزمایشگاه میکروب شناسی تشخیص طبی (The introduction of diagnostic microbiology laboratories )
Details
0 0
7,649 views
3:18
تفاوت بین باکتری ها و ویروس (Difference between bacteria and viruses)
Details
3 0
6,922 views
7:05
منحنی رشد باکتری ها در محیط کشت بسته (Bacterial growth curve in a closed/ Batch Culture)
Details
4 0
6,808 views
29:21
سخنرانی دکتر زارع در جمع دانشجویان جدیدالورود: "دوران دانشجویی و  انتظارات جامعه" (Dr. Majid Zare's Lecture among new students in birjand University of Medical Sciences: "The period of studentship and the society expectation)
Details
8 0
6,422 views