در حال مشاهده توسط سایرین

6:05
هاری
Details
0 0
446 views
3:18
تفاوت بین باکتری ها و ویروس (Difference between bacteria and viruses)
Details
3 0
6,965 views
7:05
منحنی رشد باکتری ها در محیط کشت بسته (Bacterial growth curve in a closed/ Batch Culture)
Details
4 0
6,850 views
2:35
تکنولوژی آزمایشگاه شیمی (Chemical labaratory technology)
Details
0 0
166 views

محبوب ترین ها

9:33
معرفی آزمایشگاه میکروب شناسی تشخیص طبی (The introduction of diagnostic microbiology laboratories )
Details
0 0
7,718 views
3:18
تفاوت بین باکتری ها و ویروس (Difference between bacteria and viruses)
Details
3 0
6,965 views
7:05
منحنی رشد باکتری ها در محیط کشت بسته (Bacterial growth curve in a closed/ Batch Culture)
Details
4 0
6,850 views
29:21
سخنرانی دکتر زارع در جمع دانشجویان جدیدالورود: "دوران دانشجویی و  انتظارات جامعه" (Dr. Majid Zare's Lecture among new students in birjand University of Medical Sciences: "The period of studentship and the society expectation)
Details
8 0
6,457 views