در حال مشاهده توسط سایرین

5:29
Subculture of Adherent Cells
Details
0 0
171 views
6:05
هاری
Details
0 0
95 views
2:16
از رونویسی تا پروتئین سازی (Transcription and protein)
Details
0 0
299 views
5:16
Tuberculosis
Details
0 0
118 views

محبوب ترین ها

9:33
معرفی آزمایشگاه میکروب شناسی تشخیص طبی (The introduction of diagnostic microbiology laboratories )
Details
0 0
7,417 views
3:18
تفاوت بین باکتری ها و ویروس (Difference between bacteria and viruses)
Details
3 0
6,759 views
7:05
منحنی رشد باکتری ها در محیط کشت بسته (Bacterial growth curve in a closed/ Batch Culture)
Details
4 0
6,664 views
29:21
سخنرانی دکتر زارع در جمع دانشجویان جدیدالورود: "دوران دانشجویی و  انتظارات جامعه" (Dr. Majid Zare's Lecture among new students in birjand University of Medical Sciences: "The period of studentship and the society expectation)
Details
8 0
6,272 views