طب فیزیکی اعمال یداوی مانیپولاسیون (Physical medicine - applying manual manipulation)

308
0 0

طب فیزیکی

اعمال یداوی

مانیپولاسیون

طب سنتی ایران

طب مکمل

The Komento component is not installed

در حال مشاهده توسط سایرین

1:45
طب فیزیکی اعمال یداوی مانیپولاسیون (Physical medicine - applying manual manipulation)
Details
0 0
309 views
5:02
آماداه سازی نمونه برای الکتروفورز دو بعدی پروتئین (Sample preparation for two-dimensional electrophoresis of proteins)
Details
0 0
305 views
0:45
ثبت توالی های ژنی در NCBI
Details
0 0
95 views
5:23
کلیپ سخنرانی گروه المپیاد دانشجویی دانشگاه ع.پ. بیرجند
Details
0 0
92 views

محبوب ترین ها

9:33
معرفی آزمایشگاه میکروب شناسی تشخیص طبی (The introduction of diagnostic microbiology laboratories )
Details
0 0
7,597 views
3:18
تفاوت بین باکتری ها و ویروس (Difference between bacteria and viruses)
Details
3 0
6,884 views
7:05
منحنی رشد باکتری ها در محیط کشت بسته (Bacterial growth curve in a closed/ Batch Culture)
Details
4 0
6,775 views
29:21
سخنرانی دکتر زارع در جمع دانشجویان جدیدالورود: "دوران دانشجویی و  انتظارات جامعه" (Dr. Majid Zare's Lecture among new students in birjand University of Medical Sciences: "The period of studentship and the society expectation)
Details
8 0
6,386 views