در حال مشاهده توسط سایرین

6:04
عمل جراحي برداشتن همزمان كيسه صفرا و طحال با لاپاراسكوپ (Surgical removal of the gallbladder and spleen by laparoscopy)
Details
0 0
1,874 views
2:02
مبارزه با دخانیات (Anti-smoking)
Details
0 0
168 views
0:01
صدای چهارم ریتم گالوپ (S4 gallop)
Details
0 0
364 views
6:23
طب سنتی ایران (Iranian Traditional Medicine)
Details
0 0
342 views

محبوب ترین ها

9:33
معرفی آزمایشگاه میکروب شناسی تشخیص طبی (The introduction of diagnostic microbiology laboratories )
Details
0 0
7,649 views
3:18
تفاوت بین باکتری ها و ویروس (Difference between bacteria and viruses)
Details
3 0
6,922 views
7:05
منحنی رشد باکتری ها در محیط کشت بسته (Bacterial growth curve in a closed/ Batch Culture)
Details
4 0
6,808 views
29:21
سخنرانی دکتر زارع در جمع دانشجویان جدیدالورود: "دوران دانشجویی و  انتظارات جامعه" (Dr. Majid Zare's Lecture among new students in birjand University of Medical Sciences: "The period of studentship and the society expectation)
Details
8 0
6,422 views