معاونت درمان دانشگاه ع. پ. بیرجند
565 views
0 0

معاونت درمان دانشگاه ع. پ. بیرجند

معاونت درمان دانشگاه ع. پ. بیرجند
0 0
Details
2 years ago
565 views
164 media

در حال مشاهده توسط سایرین

29:21
سخنرانی دکتر زارع در جمع دانشجویان جدیدالورود: "دوران دانشجویی و  انتظارات جامعه" (Dr. Majid Zare's Lecture among new students in birjand University of Medical Sciences: "The period of studentship and the society expectation)
Details
8 0
6,387 views
1:01
پمپ پروتیین (proton poump)
Details
0 0
330 views
9:33
معرفی آزمایشگاه میکروب شناسی تشخیص طبی (The introduction of diagnostic microbiology laboratories )
Details
0 0
7,598 views
2:35
تکنولوژی آزمایشگاه شیمی (Chemical labaratory technology)
Details
0 0
148 views

محبوب ترین ها

9:33
معرفی آزمایشگاه میکروب شناسی تشخیص طبی (The introduction of diagnostic microbiology laboratories )
Details
0 0
7,598 views
3:18
تفاوت بین باکتری ها و ویروس (Difference between bacteria and viruses)
Details
3 0
6,884 views
7:05
منحنی رشد باکتری ها در محیط کشت بسته (Bacterial growth curve in a closed/ Batch Culture)
Details
4 0
6,775 views
29:21
سخنرانی دکتر زارع در جمع دانشجویان جدیدالورود: "دوران دانشجویی و  انتظارات جامعه" (Dr. Majid Zare's Lecture among new students in birjand University of Medical Sciences: "The period of studentship and the society expectation)
Details
8 0
6,387 views